Trudimo se zaista da budemo na usluzi, a pre svega, da budemo dostupni

naši telefoni

+381 18 328 0049

+381 67 733 2005

za sva pitanja i nedoumice

kontakt@hypericum-multiservis.org.rs

adresa namenjenja pitanjima apoteka

apoteke@hypericum-multiservis.org.rs

adresa namenjena pitanjima ordinacija

ordinacija@hypericum-multiservis.org.rs

Nema uzvišenijeg osećanja od zadovoljstva srećom drugih ljudi, naročito ako smo toj sreći i mi doprineli
Dalibor Radojičić
osnivač Hypericum d.o.o.
Scroll to Top